Garantuoti Lyderystės Augimo Rezultatai

Unikali Global Leadership Assessment
programa, paremta 360 laipsnių tyrimu, naudojamu
Marshall Goldsmith Executive Coaching procese.

ŽIŪRĖTI VIDEO PRISTATYMĄ

ŠI PROGRAMA JUMS GALI BŪTI AKTUALI, JEI:

 • užimate vadovaujančias pareigas
 • turite bent 6 kolegas, su kuriais  dirbate kartu
  (tai gali būti Jūsų vadovas, Jūsų kolegos ir/ar asmenys, kuriems vadovaujate Jūs)
 • norite pagerinti savo vadovavimo ir lyderystės įgūdžius
 • esate pasiruošę dėl to dirbti metus laiko

 

KODĖL KILO ŠI IDĖJA?

Konferencijoje priėjau prie pranešėjo, kai jis dar liko šiek tiek pasikalbėti su susirinkusiais. Gal dėl to, kad kiti išskubėjo į kitą pranešimą, gal dėl to, kad mūsų ir taip buvo ne daug, o aš buvau paskutinis, gal dėl to, kad baigėsi mano įprastas „nedrįstu” užkalbinti, gal dėl to, kad jis pats neturėjo planų – mes pakalbėjom šiek tiek ilgiau nei buvo numatyta programoje.

Vienas iš klausimų, kuris mane domino ir norėjau sužinoti jo požiūrį, buvo šis:

– Kas vyksta pirma: duodi ir paskui gauni ar gauni ir tada duodi atgal?

Galima čia pasižiūrėti metaforiškai, galima ir labai pragmatiškai. Dabar tik labiau esu tikras, kad visa tai – pasikartojanti seka, kuri prasideda nuo to, kad pirmiausia duodi/daliniesi. Tam savais žodžiais pritarė ir pašnekovas, kurio nuomonė man tada (2015-ieji m.) buvo labai įdomi. Aš šios idėjos laikausi tame, ką darau pats.

Tad kodėl dabar ir kam atėjo #LaikasDalintis?

Dėl to, kad tikiu, jog skirdamas savo laiką ir sukauptas žinias/kompetenciją,
galiu prisidėti prie kitų lyderių augimo.

Grįžtu prie LYDERSYTĖS klausimo. Dar vis vangiai matuojamo, kartais per daug išaukštinamo, o vietose, kaip tik priešingai – per daug nuvertinamo dalyko. Dalinuosi procesu, kuris veikia. Mano patirtyje – 100%. Tikėtina, kad nukris šis rodiklis iki 96%, kai pasieksiu Marshall Goldsmith lygį… Aišku, tam dar reikia keliolikos tūkstančių tokių tyrimų padaryti, bet laiko, tikiu, dar turiu :).

Ok, jei paskaityta iki čia, tikėtina, kad turite savybę pasikapstyti giliau ir išsamiau pasitikrinti, KAS ir KODĖL neveikia Jūsų Lyderystėje, KĄ darot bei labai smalsu sužinoti, KAIP tai pakeisti.

Mano
planas
ir
iššūkis
lyderiui:

Visus metus, kas mėnesį, skirsiu laiko trim įmonių/organizacijų lyderiams, pasiruošti savo asmeninį augimo planą, kurį vėliau galės įgyvendinti su savo komanda.

Tai yra abipusis indėlis į mūsų visų bendrą augimą.
Aš tikiu, kad lyderiai, kurie auga drauge su savo komandomis, o komandos yra lyderių, su kuriais dirba, „fanai”, pasiekia daugiau to, ko reikia.

Šiam procesui taikau Global Leadership Assessment (GLA), paremtą 360 laipsnių tyrimu. Visa tai naudojama Marshall Goldsmith Executive Coaching procese, kai su lyderiu dirbama metus laikus, o rezultate jo pasirinktos lyderystės kompetencijos šokteli aukštyn.

Ir tą teigiamą pokytį garantuoju, kaip kad garantuoja bet kuris Marshall Goldsmith Executive & Team Coach.

Reikalavimai ir Sąlygos Lyderiui bei mano Įsipareigojimai jam ir jo komandai

 • Lyderis turi turėti bent 6-is komandos narius (Stakeholder’ius), kurie kartu ir atliks 360º GLA tyrimą, t.y. lyderystės kompetencijų įvertinimą.
 • Lyderis (ar jo organizacija) padengia tyrimo kaštus (350 eur).
 • Po tyrimo (Stakeholder’ių įvertinimai yra anoniminiai) skiriu laiko pokalbiui su lyderiu, kurio metu padedu išsigryninti reikalingiausias augimui kompetencijas bei pristatau lyderiui reikalingą atlikti procesą, kad mėnesis po mėnesio šios kompetencijos augtų, o Stakeholder’iai (komanda) matytų teigiamą jų pokytį.
 • Lyderio komandą supažindinu su jų, kaip Stakeholder’ių vaidmeniu, reikalingu norimam/teigiamam rezultatui pasiekti.

Tiek. Pasiruošęs padėti, kai būtent tokios pagalbos reikia.

LYDERYSTĖS SRITYS AUGIMUI (pagal 360º tyrimą)

KOMUNIKACIJA/BENDRAVIMAS (ang. Communication)

Vientisumo/Sąžiningumo demonstravimas (ang. Demonstrating Integrity)

Konstruktyvaus dialogo skatinimas (ang. Encouraging Constructive Dialogue)

Bendros vizijos kūrimas (ang. Creating a Shared Vision)

NUOLATINIAI POKYČIAI (ang. CONTINUOUS CHANGE)

Asmeninio meistriškumo siekimas (ang. Achieving Personal Mastery)

Galimybių numatymas (ang. Anticipating Opportunities)

Pokyčių skatinimas (ang. Leading Change)

ĮTRAUKIMAS BE RIBŲ (ang. BOUNDARYLESS INCLUSION)

Įvairovės vertinimas (ang. Appreciating Diversity)

Globalus mąstymas (ang. Thinking Globally)

Žmonių įgalinimas (ang. Empowering People)

ĮTRAUKIA ŽMONES (ang. ENGAGING PEOPLE)

Žmonių ugdymas (ang. Developing People)

Partnerysčių kūrimas (ang. Building Partnerships)

Dalijimasis vadovavimu/lyderyste (ang. Sharing Leadership)

UŽTIKRINA SĖKMĘ (ang. ASSURE SUCCESS)

Technologinių žinių plėtimas (ang. Developing Technological Savvy)

Klientų pasitenkinimo užtikrinimas (ang. Ensuring Costumer Satisfaction)

Konkurencinio pranašumo užtikrinimas (ang. Maintaining Competitive Advantage)

360 laispnių tyrimo pavyzdys

Kaip viskas vyks?

pasirinkus paketą "Garantuoti rezultatai"

 • Procesas prasideda asmeniniu pasitikrinimu, kiek galimai Lyderis dar augtų (asmeninis įsivertinimo testas)
 • 360º Visuotinio Lyderystės Vertinimimo (ang. Global Leadership Assessment (GLA)) pradžia
 • Rezultatų aptarimas
 • Plano veikti susidarymas
 • Kasmėnesnės koučingo sesijos Lyderiui (12)
 • Tarpinių įvertinimų procesas
 • Tarpinių rezultatų aptarimas
 • Koučingo sesijos komandai (2)
 • Veiklos užbaigimas, plano koregavimas (arba naujo susidarymas)

Galimi pasirinkti paketai

Bandysiu savarankiškai
Pasitelksiu pagalbą

MINI

Bazinis

Bazinis Extra

Garantuoti Rezultatai

NEMOKAMAI
350€ +PVM
1497 € +PVM
0€ arba 25 000€ +PVM
 
Kiekvieną mėnesį yra tik trys vietos SVARBU: Mokama tik už rezultatą!
Jei rezultato (t.y. pasirinktų Lyderystės kompetencijų augimo) nėra - nėra ir mokėjimo už visų metų koučingą.
  Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
Asmeninis savęs įsivertinimo testas (pdf)
  Testo rezultatų paaiškinimas (email)
Testo rezultatų paaiškinimas (email)
  Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
Geriausi pavyzdžiai savo būsimų veiksmų plano susidarymui (email)
  360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
360º Visuotinis Lydersytės Vertinimas (ang. Global Leadership Assessment)
  Tyrimo pristatymas Lyderiui
Tyrimo pristatymas Lyderiui
  Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
Koučingo sesija (1 vnt.) Lyderystės kompetencijų ugdymui pasirinkti ir veiklos planui susidaryti
  Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
Instrukcija (email/video) Lyderio komandai, kad visi kartu žinotų veiksmus/įsipareigojimus, siekiant norimo rezultato
   Lyderio kompetencijų vertinimai
Trys tarpiniai (kas keturis mėnesius atliekami) Lyderio kompetencijų vertinimai
   Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
Papildomos (4 vnt.) koučingo sesijos: Tarpinių rezultatų aptarimui (3 vnt.) ir Veiklos plano susidarymui (1 vnt.), kai baigsis Lyderystės ugdymo procesas
  Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
Kasmėnesinės koučingo sesijos rezulatatų aptarimui Lyderiui
  Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai
Pusės proceso eigos koučingo sesija Komandai
 
Rinktis paketą Atsisiųsti Rinktis šį paketą Rinktis šį paketą Rinktis šį paketą

Apie mane

(ar tikrai galiu būti Jūsų lyderystės augimo pagalbininkas)

Gali būti, kad Jūs jau kuris laikas sutinkate čia, mano Youtube kanale, Facebook puslapyje arba LinkedIn paskyroje. Nieko naujo, tiesa?

Jei mes nesame pažįstami, o noras sužinoti apie save bei apie tai, kokios Lyderystės komptencijos būtų reikalingos ugdyti, tuomet trumpai pristatau savo profesinę patirtį:

Mano vardas Povilas ir esu labai laimingas, kad savo patirtimi galėjau prisidėti prie keleto tūkstančių nuostabių žmonių pažinties su koučingu bei jo teikiama nauda tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų (JAV, Europa, Tolimieji Rytai).
Koučinge esu nuo 2002-ųjų metų, kuomet pirmą kartą apie tai sužinojau, o nuo 2009-ųjų metų pradėjau šios metodikos mokytis profesionaliai.
Vėliau sekė žinių ir praktikos pasitikrinimas, kai:

 • 2012-ais metais išsilaikiau ICF suteikiamą ACC (Associate Certified Coach) akreditaciją,
 • 2018-ais įgijau dr. Marshall Goldsmith Executive&Team Coach sertifikaciją,
 • 2019-ais kvalifikacijos lygmeniu pakilau iki PCC (Profesional Certified Coach),
 • 2023-ais kvalifikacijos lygmeniu pakilau iki MCC (Master Certified Coach).

Šiuo metu mano patirtį sudaro daugiau kaip 2900 individualių koučingo sesijų bei šimtai pravestų mokymų apie koučingą (įskaitant ICF patvirtintos programos KOUČINGO mokyklą) ir jo taikymą tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.

Šiuo keliu esu pasiruošęs eiti ir toliau, tad visas mano profesinis dėmesys yra sutelktas į patirties ir žinių pasidalinimą su tais, kam:

 • aktualu augti, kaip lyderiui,
 • yra nedrąsu pripažinti, tačiau jie žino, kad pagalba „iš šono” yra reikalinga,
 • rūpi jų santykis su komanda, kuri tikslų siekia kartu.

Šioje lyderio kompetencijų ugdymo kelyje būnu su lyderiu pačioje pradžioje jo kelionės, kad kartu su savo komanda jie galėtų siekti išsikeltų tikslų.

Atsiliepimai

„Atsigaunu po atostogų ir pradedu savo iššūkį. Pradėsiu nuo didžiausio ačiū Povilas Petrauskas

Labai džiaugiuosi susipažinusi su charizmatiškuoju Povilu. Jo programa davė ne tik teorines žinias (kliento paveikslo išgryninimas, paketų formavimas ir daug daug visko), praktinių įžvalgų, bet kas vertingiausia būtent man, kiekviena diena buvo praturtina Povilo asmeninės patirties pavyzdžiais (kurie teikė stiprybės ir kuždėjo – „ne viena tokia”).

Toks jausmas kad Povilas kalbasi su kiekvienu iš mūsų individualiai, tete-a-tete, ir jo žodžiai eina tiesiai į širdį ir į smegenis. Povilas – tai varykis, jo energijos tiek daug, kad gali įgalinti kiekvieną. Ačiū didžiausias!.”

dr. Aleksandra Rožnova Batuchina
mycoach.lt

„Po koučingo sesijos su Povilu atsirado daug daugiau klausimų nei prieš tai, bet išnagrinėjęs kiekvieną iš tų klausimų, aš supratau, ko ieškojau.

 

Ačiū Tau Povilai!

Sergej Maslobojev
Daugkartinis Europos ir Pasaulio
kikbokso bei MMA kovų čempionas
Champions House

„Kiekvienas žmogus yra sukaupęs unikalią patirtį ir, greičiausiai, pasiekęs savo galimybių ribas. Ar bent jau įsivaizduojame jas pasiekę. Jei kas pradeda nesisekti, esame linkę kalinti aplinkybes, susidariusią situaciją, kitus žmones ir pan.
Vis dėlto didžioji dalis mūsų įsivaizduojamų apribojimų – mūsų pačių galvose, prezumcijose ir išankstiniuose nusistatymuose.
Kai kada esame linkę ignoruoti akivaizdžius faktus, kurie mums yra nepatogūs. Vengti sunkių temų. Netgi vengti uždavinėti klausimus, kurie gali duoti mums nepatogius atsakymus.
Bent jau tokia mano istorija 🙂
Ir didelis ačiū Povilui, kuris padėjo tai suvokti.”

Šarūnas Dyburis
AIMS International Lietuva
Managing Partner Lithuania

Vertinu už tai, kad pasidalinat su kitais tuo, ką randant čia.