Koučingas: Praktika Vadovams

Filosofija ir priemonės, vedančios lyderių komandas link siekiamo rezultato.
Ir daug daugiau.

Koučingas: Praktika Vadovams

Vadovams nėra būtina tapti koučingo specialistais, tačiau jiem yra naudinga išmokti koučingo – savo komandų vadovavimui pasitelkti koučingo filosofiją, pramokti naudingų koučingo metodikų.

Labiau susipažinę su šiomis metodikomis, vadovai daug lengviau gali atskleisti tiek savo pačių, tiek ir komandos galimybes, vidinį potencialą.

Būtent tam ir sukurta ši – dviejų dienų praktinių mokymų ir dviejų papildomų sesijų – programa. Tokį formatą gali rinktis tiek atskiri organizacijų vadovai, tiek ir vadovų grupės įmonėse.
Programoje KOUČINGAS: PRAKTIKA VADOVAMS naudos ir vertės randa tiek naujai su koučingu susipažįstantys vadovai, tiek koučingo kultūrą pradėję diegti orgranizacijos.

Tai dviejų mėnesių trukmės mokymosi procesas,
kuriame lyderiai auga asmeniškai, geba valdyti organizacinius pokyčius ir ugdo kitus lyderius,
padedančius organizacijai siekti užsibrėžtų tikslų.

DĖL KO VISA TAI?

Sėkminga lyderystė yra gana sudėtingas reiškinys. Nesvarbu, kaip tai pavadinsi – sėkmingas lyderis, komandos sėkmės kalvis ar dar kaip kitaip, vistiek sėkmės mato vienetas bus tas pats:

Jūsų, kaip lyderio, sėkmė yra tiesiogiai proporcinga Jūsų vadovaujamos komandos sėkmei.
Paprastai tariant – jei Jūsų komanda sėkminga, tuomet Jūs – sėkmingas lyderis.

Jūs ir Jūsų komanda (kad būtų dar tvirčiau – Gentis) esate visada priklausomi vieni nuo kitų: Jūs esate ramstis jiems, jie remiasi į Jus.

Ir visiškai nesvarbu ar Jūs esate verslo savininkas, ar vykdantysis vadovas, personalo profesionalas, išorinis konsultantas ar vadovaujantysis partneris – Jūs esate tas lyderis, kuris privalo žinoti, kad tik auganti komanda (gentis) kuria vertę, pasiekia tikslus ir tiesiog bus geriau, kai ji tinkamai augs.
Koučingas ir yra tam, kad padėtų Jūsų komandai augti.

Efektyvaus koučingo poreikis dabar yra itin reikalingas.
Į organizacijos procesus įsitraukę komandos dvigubina savo veiklos rodiklius.
Įsitraukę darbuotojai labiau produktyvūs, orientuoti į klientų pasitenkinimą, lojalūs savo darbdaviui.

Tai nėra tik skambios frazės.

Visa tai – iš Gallup atlikto tyrimo, o kas svarbiausia – jame taip pat akcentuojama ir tai, kad didžiausią įtaką darbuotojo įsitraukimui daro… jo tiesioginis vadovas!

Būtent dėl to kiekvienam lyderiui ir/ar vadovui yra reikalinga tapti gerai išmanančiu koučingo naudą.
Dabar, kai iš daugelio darnuotojų reikalaujama padaryti daugiau su mažiau, jie labiau linkę atsiriboti. Ir štai – esminis koučingo filosofiją išmanančio lyderio darbas yra įgalinti komandą veikti.

Kol kas – daugelis lyderių mažai taiko koučingą ir taip atitolina siekiamą rezultatą.

Dažnai šie lyderiai yra labai gerai įvaldę funkcinius įgūdžius, jie žino KAIP padaryt, nes yra savo srities ekspertai, gerai išmano pardavimus, procesų valdymą, jie geri inžinirieriai, gerai išmano teisę, mokslą ir…

Ir visa tai taip derėtų su koučingo specialisto įgūdžiais, su kuriais galima susipažinti, juos pramokt ir taikyti tada, kai reikia ir taip, kaip reikia.

Koučingo filsosofijos ir metodikų poreikį komandose pastebėjau savo vedamose individualiose sesijose su vadovais. Esu tikras, kad to galima pramokti vis daugiau ir daugiau.

Dėl to sudėjau visą savo domėjimosi koučingu patirtį nuo 2002-ųjų metų, visą įgytą praktinę patirtį, kai koučingą taikiau vadovaujant savo komandose nuo 2009-ųjų metų ir visą savo profesinę patirtį, kai koučingą profesionaliai taikau individualiose sesijose su vadovais nuo 2012-ųjų metų.

Visu tuo noriu dalintis su tais, kas jau yra lyderiai, vedantys savo komandas link ambicingų tikslų ir tais, kas tokiais planuoja tapti.
KOUČINGAS: PRAKTIKA VADOVAMS ir yra ta erdvė, kur bus sukurta daugiau aiškumo, kaip spręsti kasdienes situacijas tiek profesiniame lygyje, tiek asmeniniame gyvenime.

KAM ŠIS KURSAS AKTUALIAUSIAS

Domėjimasis ir įsitraukimas į darbuotojo asmeninį augimą yra vienas iš svarbiausių vaidmenų tiems, kas tiesiogiai dirba su personalu.
Tik taip komandos nariai jaučiasi pilnai įsitraukę, tobulina savo įgūdžius, žino, kad jų entuziazmas yra itin svarbus indėlis visai organizacijai. Būtent dėl to koučingas yra vienas iš svarbiausių veiksmų, ką vadovai gali praktikuoti.
Šis kursas ir yra pagrindas koučingu grįstos filosofijos diegimui organizacijoje, kuri nori augti.

Programos metu dalyviai:

» pažins skirtumus tarp formalaus/neformalaus (direktyvaus/nedirektyvaus) koučingo;
» identifikuos, kuo koučingas skiriasi nuo patarimų, konsultacijų, terapijos;
» praktikuos ir tyrinės skirtingus koučingo modelius bei metodikas ir taip treniruos savo įgūdžius koučingą taikyti savo komandose.

Šis mokymų kursas suteikia galimybę išsiugdyti autentišką vadovavimo stilių organizacijose, kuris įgalina veikti kitus ir kuria pasitikėjimu grįstą kultūrą.

KOUČINGAS: PRAKTIKA VADOVAMS labiausia pritaikyta ir tinka:

vadovams

kurie nori išmokti vadovauti taikant koučingo filosofiją

verslo savininkams

kurie nori diegti koučingo kultūrą savo organizacijoje

personalo profesionalams

kuriems yra poreikis pažinti/atnaujinti koučingo įgūdžius

konsultantams

kurie siekia koučingo stilių pritaikyti savo veikloje

Mokymų tikslai

» geriau pažinti save, kaip lyderį
» susipažinti su koučingo kuriama verte ir filosofija
» atrasti ir žinoti, kaip praktiškai pritaikyti labiausiai tinkamas koučingo technikas ir metodus

Kiekvienas dalyvis mokymosi kelionėje įgaus daugiau:

» Supratimo, kokią įtaką koučingas daro/darys darbuotojų įsitraukimui ir išlaikymui, kuomet siekiami komandos tikslai.
» Aiškumo, kuo koučingas skiriasi nuo kitokio pobūdžio pagalbos pasikalbėjimų.
» Patirties taikant skirtingus koučingo modelius/technikas.

Taip pat gilinsimės į:

Galimybę tobulinti labiausiai reikalingas koučingo specialisto kompetencijas.
Skirtingas koučingo technikas ir išbandysime jas praktikoje.
Dažniausias vadovų daromas klaidas ir žinosim, ką keisti, kad jų nekartoti.

Galiausiai kurso dalyviai žinos:

Pagrindinius klausimus ir klausinėjimo būdus, kurie komandos nariams padeda pamatyti daugiau nei jie buvo įpratę.
Ribojančius įsitikinimus, kurie trukdo pasiekti daugiau ir būdus, kaip koučingas gali juos padėti paversti įgalinančiais įsitikinimais.
Kaip sukurti labiausiai priimtiną koučingo pokalbio būdą, kuris prisidės prie savo komandos augimo.


SVARBU:

Šie mokymai yra dvi dienos darbo bendroje grupėje, kurių metu bus teorija, pavyzdžiai ir praktika.
Juos taip pat lydės ir dar pora online sesijų, tad visas procesas truks bent 2 mėnesius.

Paryškintas aukščiau tekstas – tai tik tai, kas dažniausiai yra įvardinami, kaip lūkesčiai iš buvusių mokymų dalyvių.
Temų bus dar daugiau. Visas mokymų formatas bus aiškus tada, kai pradėsim nagrinėti labai konkrečius atvejus iš tos kasdienybės, su kuria susiduria šio kurso dalyviai.
Dalis visos programos bus koreguojama taip, kad tai labiausiai tenkintų dalyvių verslo/veiklos poreikius.


Panagrinėkime mokymų turinį, paremtą ICF koučingo speciliasto kompetencijomis:

 • Kontrakto/Susitarimo sukūrimas – stiprių ryšių su komandos nariais užmezgimas ir vystymas.
 • Koučingo principai ir GROW modelis – naujas požiūris į lyderio vadovavimą ir struktūrizuotas problemų sprendimas.
 • Pasitikėjimu grįstas santykis – abipusės, palaikančios, saugios ir pagarbios aplinkos kūrimas.
 • Klausymasis ir klausinėjimas – atviras bendravimas, aiškumas ir partnerystė įgalinanti ir ugdanti komandos narius.
 • Grįžtamasis ryšys – bendravimas ugdant savo komandą ne tik iš to, kokius rezultatus ji jau pasiekė, bet ir tai, kokius dar gali pasiekti.
 • Tikslai, kurie turi energijos savyje – suderinimas to, ko siekia įmonė/verslas/organizacija ir to, ką gauna kiekvienas komandos narys, siekdamas šių tikslų.
 • Sąmoningumo ugdymas – pasaulėžiūra, įpročiai ir veiksmai, vedantys link rezultato.
 • Atsakomybė už sprendimus – delegavimas pasitikint komanda ir jos nariais.

Kokia nauda dalyvaujantiems?

Kai vadovaujantys asmenys (lyderiai, dirbantys su komandomis) išmoksta koučingo, jie vysto labiausiai reikalingas kompetencijas, kad įgalintų efektyviai veikti tiek komandas, tiek individualius asmenis.

Tai pastebima iš to, kad komandos rezulatų siekia su daugiau entuziazmo, nes tik per praktiką galima aiškiau suvokti, koks yra dar neišnaudotas potencialas – tiek vadovo-lyderio, tiek ir jo komandos.

KOUČINGAS: PRAKTIKA VADOVAMS padeda perprasti esminius koučingo principus, atpažinti stereotipinius mastymo šablonus bei išlavinti įgūdžius, kurie lyderiams padės:

 • Burti aplink save tikrą gentį
 • Atpažinti talentus kituose ir parodyti jiems, kaip jį galima vystyti
 • Pagerinti sprendimų priėmimą
 • Nusistatyti tikslus, kuriuos norima siekti ir už kuriuos prisiimama atsakomybė
 • Kurti aplinką, kurioje siekiama augti
 • Priimti pokyčius, kaip galimybę

Šie praktiniai mokymai kuria rezultatus, kuriuos dalyviai pastebi per pirmas 3-is savaites.
Mokymuose mes daug dėmesio skiriame realioms situacijoms, kurias iš savo kasdienybės atsineša grupių dalyviai. Koncentruojamės į patirties įgavimą, tad sprendžiam iš požiūrio taško “Aišku, padarysiu taip”, o ne iš “Pabandysiu, nes gal turėtų pavykti”.

Čia kiekvienas dalyvis auga dėl to, kad geba dalintis savo patirtimi ir priima grįžtamąjį ryšį iš kitų, kas panašią patirtį turi savo veikloje.
Koučingo įgūdžiai išmokstami taikant koučingą realioje praktikoje ir dėl to mokymosi procesas trunka bent du mėnesius (dvi mokymosi dienos gyvai, dvi online sesijos po gyvų mokymų).

Esminė nauda, kurios gali tikėtis šį kursą praėję yra ta, kad įvyksta pokytis:

Aš nusprendžiau tampa Mes esame sėkmingi kartu
Kalbu ir Aiškinu tampa Klausau ir Klausiu
Traukiu ir/ar Stumiu tampa Esam partneriai, kuriems taip pat svarbu
Apdovanojimų ir Nuobaudų tampa Asmeninė motyvacija
Vengimo suklupti tampa Dėmesiu atrasti
Žinojimo ir Vienos nuomonės tampa Diskusija ir Kūrimas
Kontrolės, Kaltinimo, Baimės tampa Pastikėjimas, Pasirinkimas, Atsakomybė

Koučingas: Praktika vadovams lektorius - Povilas Petrauskas

Mokymų lektorius – Povilas Petrauskas

 • Šeimos žmogus, trijų vaikų tėvas
 • ICF akredituotas koučingo specialistas, 900+ individualių koučingo sesijų
 • Auditorijos pranešimams: nuo mini komandų iki konferecijų su 2000+ dalyvių
 • Sertifikuotas POINTS OF YOU metodikos treneris
 • Mokymų patirtis nuo 2002 m.
 • Ekspertinės sritys:
  KOUČINGAS, LYDERYSTĖ, ĮKVĖPIMAS, MOTYVACIJA, KOMANDA, VEIKLOS STRATEGIJA ir VIZIJA

Artimiausių mokymų datos:

Lapkričio 28-29 dienomis
Vieta: Vilnius Grand Resort

Online susitikimai:

1-asis 90 minučių online susitikimas vyks pirmadienio rytą,
praėjus 3-4 savaitėm po gyvų mokymų.

2-asis vyks pirmadienio rytą,
praėjus 3-4 savaitėm po 1-ojo online susitikimo.

Proceso eiga:

Visų mokymų (tiek gyvų, tiek online) metu bus paliestas platus spektras temų.
Visų pirma – bendrai susipažinsim su koučingu, kad vėliau aiškiai žinotume, kur tiksliai jį galima pritaikyti, kai yra sprendžiamos realios mokymų dalyvių situacijos.

Galite būti tikri, kad bus paliestos šios temos:

Kas tikrai yra ir kas nėra koučingas

Pirmiausia aiškiai apsibrėšime, ką dalyviai vadina koučingo praktika, o kas yra visai kiti vadovavimo/konsultavimo būdai.
Tuomet gilinsimės į tai, kaip ir kur koučingą galima taikyti taip, kad iš šio proceso būtų apčiuopiamos naudos.
Taip pat dėmesį skirsime tam, kad būtų aišku, kaip ir kada naudoti formalų ir neformalų koučingo taikymo būdus.

Kas gadina koučingą: nuo minčių iki veiksmo.

Čia pamatysime, kodėl lyderiai/vadovai susimauna taikant koučingą ir kodėl vadovajantys asmenys negali/nemoka to taikyti tinkamai.
Taip pat išsiaiškinsime, kokios savybės ir/ar elgesys trukdo diegti koučingo kultūrą organizacijoje.

Koučingo modeliai ir technikos: kada ką taikyti

Kiekviena asmenybė yra skirtinga, tad aišku, kad kiekvienas lyderis/vadovas/konsultantas geriausiai jausis toje rolėje, kuri labiausiai tinka jam. Iš keleto skirtingų koučingo metodų bus galima atsirinkti būtent tą, kas labiausiai tarnaus komandai ir vavodui, kuris siekia savo komandą įgalinti naudojant koučingo metodikas.

Esminiai pagrindai: Komunikavimo įgūdžiai

Visiškai nėra skirtumo, kuri iš aptartų metodikų bus pasirinkta taikyti, bus būtina atsižvelgti į tai, kaip koučingo kultūra bus pradėti diegti ir kaip ją priims komanda. Šioje dalyje pasitarnaus esminės koučingo specialistų kompetecijos, kurios padės procesą paversti įdomiu, įtraukiančiu ne tik “na, pabandėm kažkiek”, bet tokiu, kuris liks tarsi orgranizacijos gyvenimo būdas.

Dėmesys praktikai: ne namų darbai, o išbandymai grupėje

Kad ir kiek daug būtų žinoma, kad ir kaip gražiai skambėtų, vistiek viską reikės išbandyti praktikoje, kad mokymų dalyvių komandos nebūtų tik dalyviai “bandymų laboratorijoje”. Mes praktikuosimės, klysim, ieškosim tai, ką verta taisyti, perdarysim iš naujo tol, kol koučingo pokalbiai mažai kuo skirsis nuo tų rytinių pasikalbėjimų prie kavos puodelio.

Kokie yra mokymų paketai?

ATVIRŲJŲ MOKYMŲ
PAKETAS 1 asm.

MINI

2-iejų dienų mokymai
2-i online follow-up sesijos
Maitinimas, kavos pertraukos

497 €

ATVIRŲJŲ MOKYMŲ
PAKETAS 1 asm.

PAGRINDINIS

2-iejų dienų mokymai
2-i online follow-up sesijos
Maitinimas, kavos pertraukos
Nakvynė su SPA ir pusryčiais
1-a asmeninė koučingo sesija
Koučingo žurnalo “CHOICE”
metinė prenumerata

797 €

ATVIRŲJŲ MOKYMŲ
PAKETAS 1 asm.

VIP

2-iejų dienų mokymai
2-i online follow-up sesijos
Maitinimas, kavos pertraukos
Nakvynė su SPA ir pusryčiais
Asmeninis 360 tyrimas
5-ios asmeninės koučingo sesijos
Koučingo žurnalo “CHOICE”
metinė prenumerata
Knyga TRIBAL LEADERSHIP
Points of You rinkinys

1997 €

VIDINIŲ MOKYMŲ
PAKETAS iki 20 asm.

TRIBE

2-iejų dienų mokymai
2-i online follow-up sesijos

Asmeninis 360 tyrimas
(kiekvienam mokymų dalyviui)
Koučingo žurnalo “CHOICE”
metinė prenumerata
Knyga TRIBAL LEADERSHIP
Points of You priemonių rinkinys (3 vnt.)

7997 €

Kaip užsiregistruoti?

Visų pirma – tai nėra tie mokymai, kur “kas pirmesnis, tas gudresnis”.
Šiuose mokymuose siekiama kokybės, o jos daug yra ten, kur dalinamasi. Tam, kad būtų sinergija ir vyktų mainai, šiame kurse dalyvauja tik verslo savininkai, įmonių/organizacijų vadovai ir patirties sukaupę konsultantai.

Tai praktiniai užsiėmimai, kuriuose nelieka vietos tik stebėjimui, tad “popcorn’ų” čia nebus kada ragaut. Mes pastoviai būsime užimti praktikose.

Štai iš tokių kriterijų reikalinga atitikti bent vieną:

» Jūsų vystomas verslas generuoja bent 5 mln EUR metinę apyvartą;
» Jūsų komandoje yra bent 10 žmonių, kuriems vadovaujate;
» Jūsų vadovamimo patirties siekia bent 5-is metus;
» Konsultantams – Jūsų klientų sąraše yra įmonės, kurių metinė apyvarta siekia 10 mln EUR.

Registruojantis nėra jokio mokesčio, bet po registracijos mums reikės skirti laiko pokalbiui.

Jo metu Jūsų domėsimės apie:

» Pagrindines Jūsų savybes ir tai, kuo Jūs galėsite būti naudinga(s) grupei;
» Jūsų vadovavimo/verslo vystymo patirtį;
» Jūsų praeites pasiekimus bei ateities planus;
» Jūsų įmonės/organizacijos viziją ir vertybes;
» Jūsų didžiausias nesėkmes, kurios Jus išmokė labiausiai.

Tai pasirengimo etapas, kuris užtikrins, kad kiekvienas grupės dalyvis gaus naudos sau ir sukurs vertės kartu dalyvaujantiems.

Registruotis dabar